De Dam 6, Leek
info@uwslijterstiekema.nl
0594745602
Gratis bezorgd in Leek en omstreken

Privacy Policy

1. Inleiding

Bedankt voor het kiezen voor Uw Slijter Stiekema. Dit is ons privacy beleid. Het is voor ons noodzakelijk om een aantal persoonsgegevens van u te verzamelen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en nemen deze serieus. We willen u in dit document daarom graag uitleggen hoe wij zo zorgvuldig en transparant mogelijk met deze gegevens omgaan. U vindt in dit document een overzicht van welke gegevens wij mogelijk van u verzamelen, waarom wij dit doen en welke rechten u heeft. Ook vertellen wij u iets over ons gebruik van cookies.

2. Over ons

Wij zijn Uw Slijter Stiekema, een slijterij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nr. 01133968.

Contactgegevens De Dam 6 9351 AM Leek 0594 – 74 56 02 info@uwslijterstiekema.nl

3. Welke gegevens van u verwerken wij en met welk doel?

3.1 Bestellingen in onze webshop Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop verzamelen wij een aantal gegevens van u. Deze gegevens verstrekt u zelf aan ons in een webformulier. Deze gegevens nemen wij op in ons klantenbestand en gebruiken wij om uw bestelling te kunnen uitvoeren en u te informeren over de voortgang van deze bestelling. Wij zullen deze gegevens niet zonder toestemming gebruiken om u (onze nieuwsbrief met) aanbiedingen te sturen. Het is mogelijk om onze webshop te bekijken zonder deze gegevens te verstrekken. Indien u echter een bestelling plaatst dan hebben wij deze gegevens wel van u nodig.

Welke gegevens verwerken wij? De gegevens die wij mogelijk verwerken zijn onder andere uw voornaam, achternaam, postcode, woonplaats, straatnaam, huisnummer, e-mailadres en telefoonnummer. Indien u ervoor kiest zich te registreren dan verwerken wij ook een gebruikersnaam en wachtwoord. Het is echter mogelijk een bestelling in de webshop te plaatsen zonder u te registreren.

3.2. E-mailnieuwsbrief Wij bieden een e-mailnieuwsbrief aan. In deze nieuwsbrief houden wij u periodiek op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste aanbiedingen. U krijgt deze nieuwsbrief enkel toegezonden indien u zich hiervoor heeft aangemeld en ons uitdrukkelijk toestemming geeft voor het verzenden van deze nieuwsbrief.

Welke gegevens verwerken wij? De gegevens die wij in dit kader verwerken zijn uw e-mailadres, uw voornaam en uw achternaam.

3.3. Statistische gegevens Om de werking en de gebruikservaring van onze website te verbeteren verzamelen wij middels Google Analytics statistische gegevens omtrent het gebruik van onze website. Wij houden bijvoorbeeld bij welke pagina’s u bezoekt, hoe vaak u dat doet, en op welke momenten u dat doet. We slaan deze gegevens op en analyseren deze periodiek. Door middel van het analyseren van deze gegevens brengen wij in kaart op welke manier onze website gebruikt wordt, zodat wij de gebruikerservaring hiervan kunnen verbeteren. Hierin kijken wij niet naar het gedrag van individuele gebruikers, maar naar trends van groepen gebruikers over langere periodes. Het is in ons belang dat wij na kunnen gaan op welke manier onze website gebruikt wordt en hoe wij deze gebruikservaring kunnen verbeteren.

Welke gegevens verwerken wij? De gegevens die wij in dit kader verwerken zijn uiteenlopende (technische) gegevens, waaronder mogelijk url-informatie, cookie-gegevens, (een deel van) uw IP-adres, land en regio, de soorten apparaten die u gebruikt om onze website te bezoeken, het soort netwerkverbinding en provider, soort browser en versie daarvan, en besturingssysteem.

3.4. Locatiegegevens Indien u onze app voor het eerst opent vragen wij uw toestemming voor het verzamelen van locatiegegevens. Deze gegevens gebruiken wij vervolgens om uw voorkeursslijter te bepalen.

Welke gegevens verwerken wij?

Uw locatiegegevens.

4. Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In de gevallen dat wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, heeft u ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet overigens geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór het intrekken van de toestemming.
U heeft te allen tijde het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

5. Het delen van uw gegevens

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst met u, of op grond van een wettelijke plicht. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen mogelijk uw persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers voor de volgende doeleinden:

– De door ons ingeschakelde pakketvervoerder(s), zodat wij uw bestelling af kunnen leveren; – De leverancier(s) van ons orderverwerkingssysteem en de koppeling tussen onze webshop en het orderverwerkingssysteem, zodat wij uw order correct kunnen verwerken, kunnen uitleveren en u op de hoogte kunnen houden van de voortgang hiervan. – Onze technische partner(s) waaronder onze website en app ontwikkelaar(s) en onze hosting provider, om onze website en app te ontwikkelen en te onderhouden – Onze grafische partner(s) die in het kader van het grafisch design van onze website en app hiertoe toegang hebben.

6. Wijzigingen in ons privacy beleid

Het kan zijn dat wij in de toekomst ons privacy beleid moeten wijzigen. Bijvoorbeeld omdat wij onze dienstverlening uitbreiden of aanpassen, en het daarom noodzakelijk is dat wij andere of meer persoonsgegevens gaan verzamelen, of omdat wetgeving wijzigt. Indien wij ons beleid wijzigen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen op een manier die passend is bij de wijziging. Dit zal doorgaans in de vorm zijn van een mededeling op onze website.

7. Bewaartermijnen

Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hanteren wij geen vaste termijn. Wij bewaren deze zo lang als u klant bij ons bent. Wanneer wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben zullen wij deze verwijderen.

8. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van onze website op uw computer, laptop, tablet, smartphone of ander device wordt geplaatst. In dit bestand slaan wij informatie op en dit bestand kan tijdens een later bezoek aan onze website weer worden uitgelezen. Op deze manier kunnen we u van andere bezoekers
onderscheiden en uw persoonlijke voorkeuren opslaan. Wij maken gebruik van twee verschillende soorten cookies.

Functionele cookies De functionele cookies die wij gebruiken zijn nodig om onze website correct te laten functioneren. Door het gebruik van functionele cookies houden wij voorbeeld bij welke producten u in uw winkelmand plaatst, en of u ingelogd bent. Indien wij deze cookies niet zouden plaatsen, dan zou dit de correcte werking van onze website ernstig verstoren. Analytische cookies Analytische cookies gebruiken wij om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de website. Met deze cookies houden wij bijvoorbeeld bij hoe lang u op onze website bent, op welke pagina’s u komt en hoe u daar bent belandt. Deze informatie gebruiken wij vervolgens om onze website te verbeteren. De analytische cookies (Google Analytics) die wij plaatsen hebben geen of geringe impact op uw privacy.

0
    0
    Jouw winkelwagen
    Jouw winkelwagen is leegKeer terug naar winkel